Cykliczna dostawa opatrunków, opatrunków specjalistycznych, wyrobów z gazy i włókniny, obłożeń sterylnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 4.2.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tekst jednolity 4.2.2019

Wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2

Informacja o złożonych ofertach

wybór oferty – pakiet nr 1

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 6

wybór oferty – pakiet nr 7

wybór oferty – pakiet nr 8

wybór oferty – pakiet nr 9

wybór oferty – pakiet nr 10

wybór oferty – pakiet nr 11

wybór oferty – pakiet nr 12

wybór oferty – pakiet nr 13

wybór oferty – pakiet nr 14

wybór oferty – pakiet nr 15

wybór oferty – pakiet nr 17

unieważnienie postępowania pakiet nr 16 i 18