Wszystkie wpisy, których autorem jest Filip Waligóra

Wymiana części pokrycia dachowego wraz z remontem części pomieszczeń poddasza budynku szpitala w formule: zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 do pfu

Załącznik nr 2 do pfu

Załącznik nr 3 do pfu

Załącznik nr 2 do siwz formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

informacja o złożonych ofertach

unieważnienie

Zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz 22122016

Zmiana treści siwz

Załącznik-nr-2-do-siwz-warunki-finansowe-realizacji-zamowienia_zal_2_do_zmiany_tresci_siwz-ver-22-12-2016

zalacznik-nr-1-do-siwz-parametry-techniczne_zal_1_do_zmiany_tresci_siwz-ver-22-12-2016

Wyjaśnienia treści siwz 23122016

Załaczniknr1 dosiwz parametry-techniczne_zal_1_do_zmiany_tresci_siwz-ver-23-12-2016

zalacznik-nr-2-do-siwz-warunki-finansowe-realizacji-zamowienia_zal_2_do_zmiany_tresci_siwz-ver-23-12-2016

wyjaśnienia-tresci-siwz-23122016-cz-2

wyjaśnienia-treści-siwz-24122016

wyjasnienia-tresci-siwz-27122016

informacja o ofertach

rozstrzygniecie zadanie nr 1

rozstrzygniecie zadanie nr 2

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Średzkim Sp. z o.o. wraz z segregacją, ważeniem, transportem bielizny czystej i transportem bielizny brudnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Zmiana treści siwz 14122016

Wyjaśnienia treści siwz 14122016

Załącznik nr 6 do siwz plan higieny-zal 1 do zmiany tresci siwz ver-14-12-2016-1

informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup aparatu ultrasonograficznego ginekologiczno-położniczego w systemie ratalnym

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia

2016-12-09 zmiana tresci siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-12-09-zmiana tresci siwz cz 2

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty