Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Górzyński

Zakup aparatu ultrasonograficznego w systemie ratalnym

SIWZ
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zmiana treści SIWZ 15.07.2016
Wyjaśnienia treści SIWZ 15.07.2016

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

akt notarialny wypis 17.12.2013 Notariusz Kolasa
Bilans 2015
bilans, RZiS 2014
Bilans, RZiS na dzień 31.05.16
CIT_2015
krs na dzień 15.07.16
należności, zobowiązania
Rachunek zysków i strat 2015
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy
zaświadczenie NIP
zaświadczenie REGON

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, stanowiących wyposażenie laboratorium analitycznego Szpitala Średzkiego Sp. z o.o

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 3
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 1
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 1
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana_treści_SIWZ_03062016
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 4
Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 5
Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 6
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 7
Wyjaśnienie treści SIWZ cz. 9
Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 8
Zmiana_treści_SIWZ_07062016
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia__zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ_ver._07.06.2016
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz__zal_2_do_zmiany_treści_SIWZ_ver._07.06.2016
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wzór_umowy_tekst_jednolity_wzoru_umowy_ver._07.06.2016
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Zalącznik nr 6