Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 7.780.000 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu.
Ogłoszenie o zamówieniu usługi.
SIWZ
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5
Załącznik nr6
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia _zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ ver. 2109201515
Załącznik nr 7
Ogłoszenie dodatokwych informacji, informacja o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
Wyjasnienia treści SIWZ 21092015
Zmiana treści SIWZ 21092015
Zmiana treści SIWZ 23092015
Wyjaśnienia treści SIWZ 24092015
Wyjaśnienia_treści_SIWZ_29092015
Zmiana_treści_SIWZ_29092015
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Szczegłówy_opis_przedmiotu_zamówienia_zal_1_do_zmiany treści_SIWZ_29092015
Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Formularz_ofertowy_zal_2_do_zmiany_treści_SIWZ_29092015

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_01102015
Zmiania_treści_SIWZ_01102015
Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia__zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ_ver._01102015

Ponowne_wyjasnienia_treści_SIWZ_02102015

Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert
Zmiana_treści_SIWZ_06102915

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej szpitala

Unieważnienie postępowania