Cykliczne dostawy produktów leczniczych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 9.10.2017

ogłoszenie informacji dodatkowych/sprostowanie

Wyjaśnienia treści SIWZ 10.10.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ 11.10.2017

 

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

SIWZ tekst jednolity ver. 11.10.2017

Załącznik nr 1 ver. 11.10.2017

Załącznik nr 4 ver. 11.10.2017

Informacja o złożonych ofertach ZP_8_2017

pakiet nr 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty