Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń sterylnych i wyrobów z włókniny na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ 5.12.2017

modyfikacja treści SIWZ

SIWZ tekst jednolity ver. 5.12.2017

Załącznik nr 1 ver. 05.12.2017

informacja o złożonych ofertach

pakiet nr 3 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 5 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 14 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 15 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty