Archiwum kategorii: 2016

Zakup w systemie ratalnym urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz 22122016

Zmiana treści siwz

Załącznik-nr-2-do-siwz-warunki-finansowe-realizacji-zamowienia_zal_2_do_zmiany_tresci_siwz-ver-22-12-2016

zalacznik-nr-1-do-siwz-parametry-techniczne_zal_1_do_zmiany_tresci_siwz-ver-22-12-2016

Wyjaśnienia treści siwz 23122016

Załaczniknr1 dosiwz parametry-techniczne_zal_1_do_zmiany_tresci_siwz-ver-23-12-2016

zalacznik-nr-2-do-siwz-warunki-finansowe-realizacji-zamowienia_zal_2_do_zmiany_tresci_siwz-ver-23-12-2016

wyjaśnienia-tresci-siwz-23122016-cz-2

wyjaśnienia-treści-siwz-24122016

wyjasnienia-tresci-siwz-27122016

informacja o ofertach

rozstrzygniecie zadanie nr 1

rozstrzygniecie zadanie nr 2

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Średzkim Sp. z o.o. wraz z segregacją, ważeniem, transportem bielizny czystej i transportem bielizny brudnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Zmiana treści siwz 14122016

Wyjaśnienia treści siwz 14122016

Załącznik nr 6 do siwz plan higieny-zal 1 do zmiany tresci siwz ver-14-12-2016-1

informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup aparatu ultrasonograficznego ginekologiczno-położniczego w systemie ratalnym

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia

2016-12-09 zmiana tresci siwz

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-12-09-zmiana tresci siwz cz 2

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty

Zakup tomografu komputerowego w systemie ratalnym

Ogłoszenie o zamówieniu – zakup TK
Ogłoszenie o zmaówieniu – opublikowane (TK)

SIWZ tom

Załącznik nr 1 Tom
Załącznik nr 2 Tom
Załącznik nr 3 Tom
Załącznik nr 4 Tom
Załącznik nr 5 Tom
Załącznik nr 6 Tom

Odwołanie

Wyjaśnienia treści siwz 25102016 cz 1

Wyjaśnienia treści siwz-26102016

Wyjaśnienia treści siwz 26102016 cz 2

Wyjaśnienia treści siwz 26102016 cz3

 

Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający zmiany wer.26102016

plan-naprawczy

projekt osłon stałych

sprawozdania finansowe 2012 – 2015

sprawozdanie finansowe 2016

struktura wiekowa zobowiazań

układ ratalny

Zmiana treści SiWZ-27102016

Załącznik nr 5 do siwz wzór umowy zał 1 do zmiany treści siwz-ver-27-10-2016

informacja o złożonych ofertach

rozstrzygnięcie – wybór oferty