Informacje ogólne

Szpital Średzki Serca Jezusowego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska

Strona główna: www.szpitalsredzki.pl
E-mail: sekretariat@szpitalsredzki.pl

Regon: 000308560

NIP: 2090003114

KRS: 0000497065

Organy odpowiedzialne:

Filip Waligóra – Prezes Zarządu
Maria Olejniczak –  Członek Zarządu

Anna Zejma-Olender –  Dyrektor ds. Medycznych
Henryka Mośkowiak – Przełożona Pielęgniarek i Położnych

Monika Goińska-Roszyk – Inspektor Ochrony Danych
Marek Jeziorski – Główny Księgowy