Archiwum kategorii: 2018

CYKLICZNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SZPITALA ŚREDZKIEGO SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ I IDW

SIWZ II Wzór umowy

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

Pakiet 8

Pakiet 9

Pakiet 10

Pakiet 11

Pakiet 12

Pakiet 13

Pakiet 14

Pakiet 15

Pakiet 16

Pakiet 17

Pakiet 18

Pakiet 19

Pakiet 20

Wyjaśnienia treści SIWZ 09.11.2018

SIWZ II_Wzór umowy_09.11.2018

informacja o złożonych ofertach

Unieważnienie pakietów nr 1, 6, 10, 13, 19

unieważnienie pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 11

wybór oferty – pakiet nr 16

wybór oferty – pakiet nr 7

wybór oferty – pakiet nr 8

wybór oferty – pakiet nr 12

wybór oferty – pakiet nr 14

wybór oferty – pakiet nr 17

wybór oferty – pakiet nr 15

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 9

wybór oferty – pakiet nr 20

wybór oferty – pakiet nr 18

ponowny wybór oferty – pakiet nr 16

Cykliczne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala – postępowanie uzupełniające

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 30 lipca 2018

Informacja o złożonych ofertach ZP_12_18

wybór oferty – pakiet nr 1

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 6

 

Zakup i dostawa aparatury medycznej

ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I (I IDW )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ II (IIOPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III (III Projekt umowy)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ 24.07.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 31.07.2018

Załącznik nr 1 do IDW ver. 31.07.2018

Wyjasnienia treści SIWZ 02.08.2018

Informacja o złożonych ofertach

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i automatów odzieży operacyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ 17.07.2018

Załącznik nr 1 ver. 17.07.2018

Załącznik nr 6 ver. 17.07.2018

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty