Archiwum kategorii: Oferty pracy

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Wewnętrznym Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pielęgniarskie,
 • posiadanie co najmniej jednej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa,
 • posiadanie co najmniej jednego kursu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (5 lat w szpitalu),
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,

Oferujemy pracę w oparciu o umowę cywilno-prawną / umowę o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kontakt@szpitalsredzki.pl bądź złożenie w:

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 10 w Sekretariacie Szpitala.

 

Prosimy o załączenie klauzul o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych przez mnie dokumentach oraz zdjęciach na potrzeby rekrutacji na stanowisko: pielęgniarka/pielęgniarz prowadzonej przez Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 1 roku od dnia udzielenia niniejszej zgody.

Pielęgniarz/Pielęgniarka

Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie prowadzi rekrutację na stanowiska pielęgniarki/pielęgniarza.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: kontakt@szpitalsredzki.pl. Prosimy o załączenie klauzul o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych przez mnie dokumentach oraz zdjęciach na potrzeby rekrutacji na stanowisko: pielęgniarka/pielęgniarz prowadzonej przez Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska w okresie do 1 roku od dnia udzielenia niniejszej zgody.

Technik Elektroradiologii

Szpital Średzki Serca Jezusowego w  Środzie Wielkopolskiej poszukuje osoby na stanowisko

Technik Elektroradiologii

 Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • znajomość klasycznej radiologii , Tomografii Komputerowej, obsługi ramienia „C”
 • aktualne szkolenie Ochrony Radiologicznej pacjenta

Oferujemy prace w oparciu o umowę cywilno-prawną

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:

biurozarzadu@szpitalsredzki.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.   z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”