Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Dopierała

Usługa całodziennego Żywienia Pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

Wyjaśnienia treści SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ

swiz ver. 08.04.2019

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty

Cykliczna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora z zakresu hematologii do medycznego laboratorium diagnostycznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.03.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.03.2019 cz. 2

załącznik nr 6 ver. 22.03.2019

Modyfikacja treści SIWZ

unieważnienie postępowania