Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne

Usługa całodziennego Żywienia Pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o. o.

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

Wyjaśnienia treści SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ

swiz ver. 08.04.2019

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty

Cykliczna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora z zakresu hematologii do medycznego laboratorium diagnostycznego

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.03.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 22.03.2019 cz. 2

załącznik nr 6 ver. 22.03.2019

Modyfikacja treści SIWZ

unieważnienie postępowania

Cykliczna dostawa odczynników laboratoryjnych do medycznego laboratorium diagnostycznego wraz z dzierżawą analizatorów

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

 

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 22.02.2019

SIWZ ver. 22.02.2019

załącznik nr 1 ver. 22.02.2019

załącznik nr 7 ver. 22.02.2019

załącznik nr 11 ver. 22.02.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.02.2019

Informacja o złożonych ofertach

unieważnienie – pakiet nr 1

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 6

 

 

 

Cykliczna dostawa opatrunków, opatrunków specjalistycznych, wyrobów z gazy i włókniny, obłożeń sterylnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 4.2.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia tekst jednolity 4.2.2019

Wyjaśnienia treści siwz

Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2

Informacja o złożonych ofertach

wybór oferty – pakiet nr 1

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 6

wybór oferty – pakiet nr 7

wybór oferty – pakiet nr 8

wybór oferty – pakiet nr 9

wybór oferty – pakiet nr 10

wybór oferty – pakiet nr 11

wybór oferty – pakiet nr 12

wybór oferty – pakiet nr 13

wybór oferty – pakiet nr 14

wybór oferty – pakiet nr 15

wybór oferty – pakiet nr 17

unieważnienie postępowania pakiet nr 16 i 18

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. , usług pomocniczych oraz usług segregacji, ważenia, transportu bielizny czystej i transportu bielizny brudnej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Wyjaśnienia treści SIWZ 15.01.2019

Załącznik nr 12 ver. 15.01.2019

Informacja o złożonych ofertach ZP_1_19

wybór oferty