Archiwum kategorii: 2017

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o.o. wraz z segregacją, ważeniem, transportem bielizny czystej i transportem bielizny brudnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Wyjaśnienia treści SIWZ 14.12.2017

Załącznik nr 3 ver. 14.12.2017

Załącznik nr 6 ver. 14.12.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ ver. 15.12.2017

Załącznik nr 1 ver. 15.12.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ tekst jednolity ver. 15.12.2017

informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ

SIWZ tekst jednolity ver. 07.12.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja-treści-SIWZ-15.12

SIWZ tekst jednolity ver. 11.12.2017

informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, obłożeń sterylnych i wyrobów z włókniny na potrzeby Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ 5.12.2017

modyfikacja treści SIWZ

SIWZ tekst jednolity ver. 5.12.2017

Załącznik nr 1 ver. 05.12.2017

informacja o złożonych ofertach

pakiet nr 3 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 5 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 14 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 15 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

pakiet nr 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zakup w systemie ratalnym ambulansu typu c wraz z wyposażeniem medycznym

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1a parametry techniczne ambulansu

Załącznik 1b parametry techniczne sprzętu

Załącznik nr 2 warunki płatności

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 24.10.2017

Załącznik nr 7 do SIWZ ver. 24.10.2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.10.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ 27.10.2017

ogłoszenie-o-zmianie treści SIWZ 27.10.2017

SIWZ ver. 27.10.2017

załącznik 1a parametry techniczne ambulansu 27.10.2017

Załącznik nr 2 warunki płatności ver. 27.10.2017

informacja o złożonych ofertach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Cykliczne dostawy produktów leczniczych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia treści SIWZ 9.10.2017

ogłoszenie informacji dodatkowych/sprostowanie

Wyjaśnienia treści SIWZ 10.10.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ 11.10.2017

 

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

SIWZ tekst jednolity ver. 11.10.2017

Załącznik nr 1 ver. 11.10.2017

Załącznik nr 4 ver. 11.10.2017

Informacja o złożonych ofertach ZP_8_2017

pakiet nr 1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 3 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 4 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 5 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pakiet nr 16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala część II

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 17072017

Wyjaśnienia treści SIWZ 17.07.2017

Załącznik nr 1 do SIWZ ver. 17.07.2017

informacja o złożonych ofertach 20 lipca 2017

wybór oferty pakiet nr 2

wybór oferty pakiet nr 3

wybór oferty pakiet nr 4

wybór oferty pakiet nr 5

Dostawa sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2017-04-18 Zmiana treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 21.04.2017

2017-04-21-Zmiana-treści-SIWZ

Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ ver. 21042017 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o złożonych ofertach ZP/5/17

unieważnienie pakiet nr 3

unieważnienie pakiet nr 12

unieważnienie pakiet nr 14

unieważnienie pakiet nr  19

wybór oferty pakiet nr 1

wybór oferty pakiet nr 4

wybór oferty pakiet nr 6

wybór oferty pakiet nr 9

wybór oferty pakiet nr 10

wybór oferty pakiet nr 5

wybór oferty pakiet nr 7

wybór oferty pakiet nr 8

wybór oferty pakiet nr 11

wybór oferty pakiet nr 13

wybór oferty pakiet nr 15

wybór oferty pakiet nr 16

wybór oferty pakiet nr 17

wybór oferty pakiet nr 18

unieważnienie pakiet nr 2