Archiwum kategorii: 2017

„Wymiana części pokrycia dachowego wraz z remontem pomieszczeń poddasza budynku szpitala w formule: zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 do pfu

Załącznik nr 2 do pfu

Załącznik-nr-3-do-pfu

 

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. warunki

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. wykluczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wyjaśnienia Zamawiającego 07032016

Zmiana treści SIWZ 08.03.17

Załącznik nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy_zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ ver. 08.03.2017

Załącznik nr 4 do pfu

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty

Dostawa nici chirurgicznych, szwów, staplerów chirurgicznych, klipsów, siatek oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy warunki

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy wykluczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZP/2/17)

Zmiana treści SIWZ 15022017

Wyjaśnienia treści SIWZ nici 16022017

Zmiana-treści-SIWZ 16.02.17

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia_zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ-ver.-16.02.2017.

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy_zal_2_do_zmiany_treści_SIWZ ver. 16.02.2017.

Protokół ZP-PN

Informacja o złożonych ofertach

wybór oferty pakiet nr 10

wybór oferty pakiet nr 11

wybór oferty pakiet nr 5

wybór oferty pakiet nr 6

wybór oferty pakiet nr 7

wybór oferty pakiet nr 8

wybór oferty pakiet nr 9

wybór oferty pakiet nr 2

wybór oferty pakiet nr 3

wybór oferty pakiet nr 1

wybór oferty pakiet nr 4

Wymiana części pokrycia dachowego wraz z remontem części pomieszczeń poddasza budynku szpitala w formule: zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 do pfu

Załącznik nr 2 do pfu

Załącznik nr 3 do pfu

Załącznik nr 2 do siwz formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

informacja o złożonych ofertach

unieważnienie