Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert w konkursie na udzielanie całodobowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziałach: Wewnętrznym, Ginekologiczno – Położniczym, Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Przedłużenie konkursu