Wszystkie wpisy, których autorem jest Paweł Górzyński

Zakup tomografu komputerowego w systemie ratalnym

Ogłoszenie o zamówieniu – zakup TK
Ogłoszenie o zmaówieniu – opublikowane (TK)

SIWZ tom

Załącznik nr 1 Tom
Załącznik nr 2 Tom
Załącznik nr 3 Tom
Załącznik nr 4 Tom
Załącznik nr 5 Tom
Załącznik nr 6 Tom

Odwołanie

Wyjaśnienia treści siwz 25102016 cz 1

Wyjaśnienia treści siwz-26102016

Wyjaśnienia treści siwz 26102016 cz 2

Wyjaśnienia treści siwz 26102016 cz3

 

Załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający zmiany wer.26102016

plan-naprawczy

projekt osłon stałych

sprawozdania finansowe 2012 – 2015

sprawozdanie finansowe 2016

struktura wiekowa zobowiazań

układ ratalny

Zmiana treści SiWZ-27102016

Załącznik nr 5 do siwz wzór umowy zał 1 do zmiany treści siwz-ver-27-10-2016

informacja o złożonych ofertach

rozstrzygnięcie – wybór oferty

Dostawa produktów leczniczych na potrzeby Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu (14/16)
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane (14/16)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (14/16)
Załącznik nr 1 (14/16)
Załącznik nr 2 (14/16)
Załącznik nr 3 (14/16)
Załącznik nr 4 (14/16)
sprostowanie
Załącznik nr 5 (14/16)

Załącznik nr 1 do SIWZ ver. 29.09.2016
Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Wzór_umowy_zal_2_do_zmiany_treści_SIWZ_ver._29.09.2016
2016-09-29 Zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ 29092016 cz. 2

Wyjaśnienia treści SIWZ 29092016 cz. 1

Wybór wykonawcy:

pakiet nr 1

pakiet nr 7

pakiet nr 8

pakiet nr 9

pakiet nr 11

pakiet nr 13

pakiet nr 3

pakiet nr 6

pakiet nr 15

pakiet nr 4

pakiet nr 10

pakiet nr 5

pakiet nr 14

pakiet nr 12

pakiet nr 2

Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń sterylnych i wyrobów z włókniny na potrzeby Szpitala Średzkiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu 15/16
Ogłoszenie o zamówieniu wypełnione
Informacja o ofertach
SIWZ 15/16
Załącznik nr 1 (15/16)
Załącznik nr 2 (15/16)
Załącznik nr 3 (15/16)
Załącznik nr 4 (15/16)
Załącznik nr 5 (15/16)
Załącznik nr 6 (15/16)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 15/16
2016-09-02_Zmiana_treści_SIWZ
Wyjaśnienia_treści_SIWZ_-_02092016

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_-_07092016
2016-09-07_Zmiana_treści_SIWZ
_Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia__zal_1_do_zmiany_treści_SIWZ_ver._07.09.2016.xls
Załącznik nr 6 Wzór umowy (tekst jednolity) ver. 07.09.2016

Wybór oferty pak. 4
Wybór oferty pak. 5
Wybór ofert pak. 6
Wybór oferty pak. 7

Wybór oferty pak. 2
Wybór oferty pak. 9
Wybór ofert pak. 10
Wybór oferty pak. 11
Wybór oferty pak. 13
Wybór oferty pak. 14
Wybór oferty pak. 8
Unieważnienie pakiet nr 1
Unieważnienie pakiet nr 3
Unieważnienie pakiet nr 12