Archiwum kategorii: 2018

Cykliczne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 19.06.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ ver. 19.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ (Specyfikacja) ver. 20.06.2018

Zmiana treści SIWZ

Informacja o złożonych ofertach

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 8

wybór oferty – pakiet nr 9

wybór oferty – pakiet nr 10

wybór oferty – pakiet nr 11

wybór oferty – pakiet nr 12

wybór oferty – pakiet nr 14

wybór oferty – pakiet nr 15

wybór oferty – pakiet nr 16

wybór oferty – pakiet nr 17

wybór oferty – pakiet nr 20

wybór oferty – pakiet nr 21

wybór oferty – pakiet nr 22

wybór oferty – pakiet nr 23

unieważnienie postępowania – pakiet nr 1

unieważnienie postępowania – pakiet nr 6

unieważnienie postępowania – pakiet nr 7

unieważnienie postępowania pakiet nr 13

unieważnienie postępowania – pakiet nr 18

unieważnienie postępowania – pakiet nr 19

 

 

 

 

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i odczynników dla Laboratorium Analitycznego wraz z użyczeniem lub dzierżawą niezbędnej aparatury część I

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 28 maja 2018

Zmiana treści SIWZ ver. 28 maja 2018

Załącznik nr 1 do SIWZ ver. 28 maja 2018

Załącznik nr 6 do SIWZ ver. 28 maja 2018

Informacja o złożonych ofertach

SUKCESYWNE DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, SZWÓW, STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH, KLIPSÓW, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH, TAŚM ORAZ SYSTEMÓW DO REPARACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ – ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 07.05.2018

Załącznik nr 1 ver. 07.05.2018

informacja o złożonych ofertach

unieważnienie pakiet nr 1

unieważnienie pakiet nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet nr 3

SUKCESYWNE DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, SZWÓW, STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH, KLIPSÓW, SIATEK PRZEPUKLINOWYCH, TAŚM ORAZ SYSTEMÓW DO REPARACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ – ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy warunki

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy wykluczenie

Załącznik nr 5 do SIWZ Grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wzór umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ 6.03.2018

Zmiana treści SIWZ 07.03.2018

SIWZ ver. 07.03.2018

Załącznik nr 1 ver. 7.03.2018

Informacja o złożonych ofertach

wybór oferty – pakiet nr 1

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 6

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 7

wybór oferty – pakiet nr 8

wybór oferty – pakiet nr 9

wybór oferty – pakiet nr 10