Wszystkie wpisy, których autorem jest Filip Waligóra

Cykliczne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala – postępowanie uzupełniające

Ogłoszenie o zamówieniu

siwz

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 30 lipca 2018

Informacja o złożonych ofertach ZP_12_18

wybór oferty – pakiet nr 1

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 6

 

Zakup i dostawa aparatury medycznej

ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I (I IDW )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ II (IIOPZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ III (III Projekt umowy)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ 24.07.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ 31.07.2018

Załącznik nr 1 do IDW ver. 31.07.2018

Wyjasnienia treści SIWZ 02.08.2018

Informacja o złożonych ofertach

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i automatów odzieży operacyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

wyjaśnienia treści SIWZ 17.07.2018

Załącznik nr 1 ver. 17.07.2018

Załącznik nr 6 ver. 17.07.2018

informacja o złożonych ofertach

wybór oferty

Cykliczne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów niezbędnych dla zaspokojenia bieżących potrzeb pacjentów szpitala

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 19.06.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ ver. 19.06.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ (Specyfikacja) ver. 20.06.2018

Zmiana treści SIWZ

Informacja o złożonych ofertach

wybór oferty – pakiet nr 2

wybór oferty – pakiet nr 3

wybór oferty – pakiet nr 4

wybór oferty – pakiet nr 5

wybór oferty – pakiet nr 8

wybór oferty – pakiet nr 9

wybór oferty – pakiet nr 10

wybór oferty – pakiet nr 11

wybór oferty – pakiet nr 12

wybór oferty – pakiet nr 14

wybór oferty – pakiet nr 15

wybór oferty – pakiet nr 16

wybór oferty – pakiet nr 17

wybór oferty – pakiet nr 20

wybór oferty – pakiet nr 21

wybór oferty – pakiet nr 22

wybór oferty – pakiet nr 23

unieważnienie postępowania – pakiet nr 1

unieważnienie postępowania – pakiet nr 6

unieważnienie postępowania – pakiet nr 7

unieważnienie postępowania pakiet nr 13

unieważnienie postępowania – pakiet nr 18

unieważnienie postępowania – pakiet nr 19

 

 

 

 

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego i odczynników dla Laboratorium Analitycznego wraz z użyczeniem lub dzierżawą niezbędnej aparatury część I

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 28 maja 2018

Zmiana treści SIWZ ver. 28 maja 2018

Załącznik nr 1 do SIWZ ver. 28 maja 2018

Załącznik nr 6 do SIWZ ver. 28 maja 2018

Informacja o złożonych ofertach